Jäseneksi

Sigma-killan jäseneksi?

Sigma-killalla on neljä jäsentyyppiä: varsinainen jäsen, alumnijäsen, kannatusjäsen ja kunniajäsen.

Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Oulun yliopiston fysiikan- tai matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelmien perustutkinto-opiskelijat. Jäseneksi liitytään maksamalla liittymismaksu (30 €), joka kattaa 7 vuoden jäsenmaksut. Tämän jälkeen maksetaan vuotuista jäsenmaksua (10€). 
Liittyäksesi killan varsinaiseksi jäseneksi voit käyttää lomaketta. Rahastonhoitajamme lähettää jäsenmaksuohjeet lomakkeessa annettuun (sähkö)postiosoitteeseen muutaman päivän kuluttua. Jos haluat jatkaa jäsenyyttäsi, voit hakea sitä tästä.

Alumnijäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat valmistuneet Oulun yliopistosta fysiikan tai matemaattisten tieteiden alalta tai henkilöt, jotka ovat varsinaisena jäsenenä aktiivisesti vaikuttaneet killan toimintaan. Alumnijäsenyys on ilmainen. Alumniksi voi liittyä tästä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla vuotuinen kannatusjäsenmaksu (20€). Kannatusjäseneksi voi liittyä tästä.

Kunniajäseneksi kilta voi killan kokouksessa kutsua fysikaalisilla tai matemaattisilla aloilla ansioituneesti toimineen henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa. Kunniajäsenyys on elinikäinen, eikä siitä makseta jäsenmaksua.