Jäseneksi

Sigma-killan jäseneksi?

Sigma-killalla on neljä jäsentyyppiä: varsinainen jäsen, alumnijäsen, kannatusjäsen ja kunniajäsen.

Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Oulun yliopiston fysiikan laitoksen ja matemaattisten tieteiden laitoksen perustutkinto-opiskelijat. Jäseneksi liitytään maksamalla liittymismaksu (30 €), joka kattaa 7 vuoden jäsenmaksut. Tämän jälkeen maksetaan vuotuista jäsenmaksua (10€). Liittyäksesi killan varsinaiseksi jäseneksi voit käyttää lomaketta. Rahastonhoitajamme lähettää jäsenmaksuohjeet lomakkeessa annettuun (sähkö)postiosoitteeseen muutaman päivän kuluttua.

Alumnijäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat valmistuneet Oulun yliopistosta fysiikan tai matemaattisten tieteiden alalta. Alumnijäsenyys on ilmainen. Alumniksi voi liittyä tästä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla vuotuinen kannatusjäsenmaksu (20€)

Kunniajäseneksi kilta voi killan kokouksessa kutsua fysikaalisilla tai matemaattisilla aloilla ansioituneesti toimineen henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa. Kunniajäsenyys on elinikäinen, eikä siitä makseta jäsenmaksua.Päivitetty 23.04.2020.